Девојачки роман (М. Ј. Пре среће)

Аутор Густав Крклец
Тип Чланци и други саставни делови
Објављено у Глас Словенаца, Хрвата и Срба I
Број 262
Година 1918
Страна 2
Жанр Есеј
Земља Хрватска
Језик хрватски
Библиотеке