Да ли постоји 'генолошки пакт'?: о интимистичким жанровима у прози српских списатељица почетком 20. века

Аутор Магдалена Кох
Тип Чланци и други саставни делови
Објављено у Зборник Матице српске за књижевност и језик
Број књига LI, свеска 3
Година 2003
Страна 695-708
Жанр Есеј
Земља Србија
Језик српски
Библиотеке