Ауторке

Име и презиме Псеудоним Година рођења Година смрти
Анка Каралић Приближна година рођења 1876 1956
Анка Обреновић март 20, 1821 мај 29, 1868
Анка Чобанић 1845~1850 1925~1930
Анонимни аутор Приближна година рођења 1850 1950
Вера Виолета 1883 1963
Викторија Југовић Рисаковић 1878 1913
Вукица Алексијевић (рођ. Ћурчић) септембар 22, 1882 март 5, 1942
Вукосава Бичански-Мишић 1862~1867 1942~1947
Вукосава Иванишевић-Чуковић 1868~1873 1940~1945
Д. Искрић Приближна година рођења 1868 1948
Даница (Вера) Милосављевић 1882~1887 1962~1967
Даница Јовић Приближна година рођења 1873 1853
Даница Бандић-Телечки септембар 30, 1871 октобар 26, 1950
Даница Кузмановић Приближна година рођења 1851 1931
Даница Максимчевић-Путник 1863~1868 1943~1948
Даница Марковић Звезданка октобар 12, 1879 јул 9, 1932
Даница Савић Приближна година рођења 1890 1970
Даница Чакловић Приближна година рођења 1870 1950
Дар. П. Михајловић 1869~1874 1949~1954
Даринка Јеврић Приближна година рођења 1875 1955
Даринка Брајковић Приближна година рођења 1880 1960
Даринка Буља-Косић Приближна година рођења 1879 1959
Даринка Влатковић Приближна година рођења 1882 1962
Даринка Калић Приближна година рођења 1867 1947
Даринка Неранџић-Брашованова 1869 1917
Даринка Одовић 1860~1865 1940~1945
Делфа Иванић март 6, 1881 август 12, 1972
Десанка Цоца Ђорђевић 1878 1946
Дивна Лазаревић Приближна година рођења 1879 1959
Драга Јовановић Приближна година рођења 1885 1975
Драга Димитријевић Дејановић Драга Д-ћа август 18, 1840 јун 26, 1871
Драга Машин Рудничанка септембар 23, 1866 мај 28, 1903
Драга Стефановић Приближна година рођења 1849 1929
Драгиња Драга Љочић фeбруар 22, 1855 новембар 5, 1926
Драгиња Драга Гавриловић Једна учитељица, Твоја искрена другарица, Твоја – знаш већ ко и Једна народна учитељица март 14, 1854 фeбруар 25, 1917
Екатерина Браћевачки Јовановић Приближна година рођења 1809 1846
Елодија Мијатовић децембар 13, 1825 1909
Емилија (Милица) Лазић 1828 1845
Еустахија Арсић март 14, 1776 фeбруар 17, 1843
Живана Милићевић 1856~1861 1936~1941
Зора Прица 1845~1883 1915~1922
Зорка Јанковић Великовецка Мира 1870 1933
Зорка Велимировић Приближна година рођења 1883 1963
Зорка Даница Рашковић Приближна година рођења 1830 1910
Зорка Калић Ховорка април 17, 1865 1939
Зорка Лазић 1880 1948
Зорка Мићић 1882~1887 1962~1967
Исидора Секулић фeбруар 16, 1877 април 5, 1958
Каја Вуковић-Каћуна Приближна година рођења 1882 1962
Катарина А. Јовановић април 8, 1869 мај 31, 1954

Приказани резултати 51 до 100 од укупно 174 резултата.