Ауторке

Име и презиме Псеудоним Година рођења Година смрти
Драга Јовановић Приближна година рођења 1885 1975
Драгиња Драга Љочић фeбруар 22, 1855 новембар 5, 1926
Мара Максимовић Приближна година рођења 1867 1947
Даринка Брајковић Приближна година рођења 1880 1960
Јелисавета Андрић Приближна година рођења 1841 1921
Станка Адамовић Приближна година рођења 1863 1943
Љуба Минковић 1881~1886 1961~1966
Полексија Савић Приближна година рођења 1890 1970
Стана Симић Приближна година рођења 1845 1925
Делфа Иванић март 6, 1881 август 12, 1972
Јелена Скерлић Ћоровић октобар 16, 1887 фeбруар 16, 1960
Аница Бошковић децембар 3, 1714 август 12, 1804
Мина Караџић Вукомановић 1828 1894
Вукица Алексијевић (рођ. Ћурчић) септембар 22, 1882 март 5, 1942
Софија Николајевић 1836 мај 30, 1850
Ана Видовић (рођ. Вусија) 1799 1879
Наталија Петровић Каравелова април 27, 1836 јул 7, 1905
Ана Коларовска Приближна година рођења 1881 1961
Марија Лемешић Приближна година рођења 1884 1964
Даринка Буља-Косић Приближна година рођења 1879 1959
Анка Анђелковић Приближна година рођења 1875 1955
Милева Алимпић Приближна година рођења 1862 1942
Софија Стефановић Приближна година рођења 1839 1919
Милка Сечански Приближна година рођења 1860 1940
Јелена Милојковић 1857~1862 1937~1942
Каја Вуковић-Каћуна Приближна година рођења 1882 1962
Јулка Стратимировић 1851 1913
Милица Томић новембар 30, 1859 новембар 24, 1944
Аница Савић Ребац октобар 4, 1892 октобар 7, 1953
Jeлена Димитријевић март 27, 1862 април 22, 1945
Десанка Цоца Ђорђевић 1878 1946
Јулија Обреновић-Хуњади август 28, 1831 фeбруар 12, 1919
Милева Станишић 1858 фeбруар 1, 1881
Цана Ђорђевић Приближна година рођења 1860 1935~1940
Љубица Ивошевић Димитров јул 5, 1880 мај 27, 1933
Ана Марија Краус Караџић 1798 1876
Софија Коча мај 31, 1861 јануар 31, 1942
Лепосава Бошковић Приближна година рођења 1878 1958
Љубица Анастасијевић Приближна година рођења 1878 1958
Ангелина Тијанић Приближна година рођења 1874 1954
Даница (Вера) Милосављевић 1882~1887 1962~1967
Милка Свет. Вуловић Приближна година рођења 1851 1931
Анонимни аутор Приближна година рођења 1850 1950
Јелена Ђ. Симић Приближна година рођења 1850 1930
Зора Прица 1845~1883 1915~1922
Зорка Лазић 1880 1948
Maрија Мага Магазиновић октобар 14, 1882 1968
Јулка Јанић (рођ. Томић) 1858 1946
Милица Тодоровић-Нинковић јануар 30, 1854 новембар 18, 1881
Даринка Одовић 1860~1865 1940~1945

Приказани резултати 1 до 50 од укупно 171 резултата.