Ауторке

Име и презиме Псеудоним Година рођења Година смрти
Катарина Миловук август 28, 1844 септембар 27, 1913
Албина Подградска 1858 1880
Катарина Гав. Поповић 1873~1878 1953~1958
Цвета Петровић-Василић 1860~1865 1940~1945
Лепосава Маринковић 1882~1887 1964~1970
Милка Гргуровa фeбруар 14, 1840 март 25, 1924
Јелена Балшић 1366~1371 1443
Стака Скендерова Приближна година рођења 1828 мај 26, 1891
Јелена Лозанић Фротингхам март 12, 1885 фeбруар 6, 1972
Марица Надлишкова 1865~1870 1945~1950
Даница Максимчевић-Путник 1863~1868 1943~1948
Анка Каралић Приближна година рођења 1876 1956
Катарина А. Јовановић април 8, 1869 мај 31, 1954
Љубица Жељезовскова Приближна година рођења 1868 1948
Тилија Довијанић Приближна година рођења 1862 1942
Даринка Влатковић Приближна година рођења 1882 1962
Настасија Глушчевић Приближна година рођења 1861 1941
Љубица Чавић Приближна година рођења 1880 1960
Анка Чобанић 1845~1850 1925~1930
Јелена Поповић 1845~1850 1925~1930
Марија Мартиновић 1841~1846 1921~1926
Елодија Мијатовић децембар 13, 1825 1909
Паулина Лебл Албала август 9, 1891 октобар 8, 1967
Јованка Хрваћанин јануар 20, 1899 1987
Мара Ђорђевић Малагурска 1894 1971
Екатерина Браћевачки Јовановић Приближна година рођења 1809 1846
Косара К. Цветковић 1867 1953
Милина Зохова 1865~1875 1945~1950
Даница Кузмановић Приближна година рођења 1851 1931
Даница Јовић Приближна година рођења 1873 1853
Надежда Вељковић Приближна година рођења 1881 1961
Хипатија Милица Влатковић Приближна година рођења 1883 1963
Лепосава Ђорђевић Приближна година рођења 1873 1953
Олга Глушчевић Којић Приближна година рођења 1883 1963
Јулка Ћурчић Приближна година рођења 1880 1960
Катарина С. Поповић Приближна година рођења 1875 1955
Јелица Перовић-Поморишчева 1875~1880 1955~1960
Живана Милићевић 1856~1861 1936~1941
Анка Обреновић март 20, 1821 мај 29, 1868
Јулијана (рођ. Вијатовић) Радивојевић јануар 2, 1799 1837~1899
Марина Божић Спаић Приближна година рођења 1870 1940
Софија Вујић Максимовић Приближна година рођења 1820 1860
Анђелија Поповић 1850 1920
Марија Вучетић-Прита 1866 1954
Дивна Лазаревић Приближна година рођења 1879 1959
Даринка Калић Приближна година рођења 1867 1947
Вера Виолета 1883 1963
Краљица Наталија Обреновић мај 14, 1859 1941
Нат. Ђорић Приближна година рођења 1871 1951
Марија Големовић Приближна година рођења 1869 1949

Приказани резултати 1 до 50 од укупно 171 резултата.