Ауторке

Име и презиме Псеудоним Година рођења Година смрти
Милка Гргуровa фeбруар 14, 1840 март 25, 1924
Софија Николајевић 1836 мај 30, 1850
Милева Марић Einstein децембар 19, 1875 август 4, 1948
Славка Кузмановић 1871 1891
Милица Глогић Приближна година рођења 1850 1900
Софија Коча мај 31, 1861 јануар 31, 1942
Милева Лазовић Приближна година рођења 1880 1960
Петрослава Томановић Приближна година рођења 1850 1930
Анка Каралић Приближна година рођења 1876 1956
Анка Јосимовић Приближна година рођења 1868 1948
Марија Зиболд Приближна година рођења 1847 1939
Лепосава Ђорђевић Приближна година рођења 1873 1953
Јелена Вукићевић Приближна година рођења 1871 1951
Зорка Даница Рашковић Приближна година рођења 1830 1910
Стана Стевановић 1870~1875 1950~1955
Катарина Гав. Поповић 1873~1878 1953~1958
Милена Миладиновић 1869 1928
Даница Бандић-Телечки септембар 30, 1871 октобар 26, 1950
Паулина Лебл Албала август 9, 1891 октобар 8, 1967
Анђа Петровић 1891 1914
Емилија (Милица) Лазић 1828 1845
Викторија Југовић Рисаковић 1878 1913
Екатерина Браћевачки Јовановић Приближна година рођења 1809 1846
Ангелина М. Марић Приближна година рођења 1871 1951
Даница Кузмановић Приближна година рођења 1851 1931
Марија Лебедева Приближна година рођења 1842 1922
Лена Степановић Приближна година рођења 1874 1954
Д. Искрић Приближна година рођења 1868 1948
Нат. Ђорић Приближна година рођења 1871 1951
Даница Савић Приближна година рођења 1890 1970
Мара Радованова Приближна година рођења 1870 1950
Анка Чобанић 1845~1850 1925~1930
Јела Поповић Спасић 1876 1968
Цвета Бингулац октобар 9, 1874 јануар 21, 1950
Анка Обреновић март 20, 1821 мај 29, 1868
Јелена Јела Кујунџић 1844 1914
Персида Пинтеровић 1845 1895
Љубица Пешић Приближна година рођења 1879 јануар 21, 1945
Софија Вујић Максимовић Приближна година рођења 1820 1860
Јелена Маринковић Приближна година рођења 1878 1958
Дивна Лазаревић Приближна година рођења 1879 1959
Драга Стефановић Приближна година рођења 1849 1929
Милица Трпковић Приближна година рођења 1854 1934
Даринка Јеврић Приближна година рођења 1875 1955
Љубица Жељезовскова Приближна година рођења 1868 1948
Каја Вуковић-Каћуна Приближна година рођења 1882 1962
Љубица Ракић Приближна година рођења 1890 1970
Катарина С. Поповић Приближна година рођења 1875 1955
Зорка Лазић 1880 1948
Савка Суботић октобар 11, 1834 1918

Приказани резултати 1 до 50 од укупно 174 резултата.