Ауторке

Име и презиме Псеудоним Година рођења Година смрти
Марија Лебедева Приближна година рођења 1842 1922
Даница Кузмановић Приближна година рођења 1851 1931
Анка Јосимовић Приближна година рођења 1868 1948
Даница Јовић Приближна година рођења 1873 1853
Марија Зиболд Приближна година рођења 1847 1939
Лепосава Ђорђевић Приближна година рођења 1873 1953
Олга Глушчевић Којић Приближна година рођења 1883 1963
Катарина С. Поповић Приближна година рођења 1875 1955
Љубица Ракић Приближна година рођења 1890 1970
Јелена Поповић 1845~1850 1925~1930
Марија Мартиновић 1841~1846 1921~1926
Даница Бандић-Телечки септембар 30, 1871 октобар 26, 1950
Паулина Лебл Албала август 9, 1891 октобар 8, 1967
Софија Вујић Максимовић Приближна година рођења 1820 1860
Персида Пинтеровић 1845 1895
Марина Божић Спаић Приближна година рођења 1870 1940
Милица Трпковић Приближна година рођења 1854 1934
Дивна Лазаревић Приближна година рођења 1879 1959
Краљица Наталија Обреновић мај 14, 1859 1941
Д. Искрић Приближна година рођења 1868 1948
Даринка Калић Приближна година рођења 1867 1947
Нат. Ђорић Приближна година рођења 1871 1951
Марија Големовић Приближна година рођења 1869 1949
Стана Стевановић 1870~1875 1950~1955
Катарина Гав. Поповић 1873~1878 1953~1958
Зорка Даница Рашковић Приближна година рођења 1830 1910
Јелица Перовић-Поморишчева 1875~1880 1955~1960
Цвета Бингулац октобар 9, 1874 јануар 21, 1950
Анка Обреновић март 20, 1821 мај 29, 1868
Јулијана (рођ. Вијатовић) Радивојевић јануар 2, 1799 1837~1899
Милица Глогић Приближна година рођења 1850 1900
Стака Скендерова Приближна година рођења 1828 мај 26, 1891
Славка Кузмановић 1871 1891
Петрослава Томановић Приближна година рођења 1850 1930
Милева Лазовић Приближна година рођења 1880 1960
Катарина А. Јовановић април 8, 1869 мај 31, 1954
Даринка Јеврић Приближна година рођења 1875 1955
Анка Каралић Приближна година рођења 1876 1956
Љубица Жељезовскова Приближна година рођења 1868 1948
Тилија Довијанић Приближна година рођења 1862 1942
Анка Чобанић 1845~1850 1925~1930
Настасија Глушчевић Приближна година рођења 1861 1941
Мара Радованова Приближна година рођења 1870 1950
Цвета Петровић-Василић 1860~1865 1940~1945
Савка Суботић октобар 11, 1834 1918
Милка Гргуровa фeбруар 14, 1840 март 25, 1924
Јелена Балшић 1366~1371 1443
Викторија Југовић Рисаковић 1878 1913
Екатерина Браћевачки Јовановић Приближна година рођења 1809 1846
Мара Ђорђевић Малагурска 1894 1971

Приказани резултати 1 до 50 од укупно 174 резултата.