Ауторке

Име и презиме Псеудоним Година рођења Година смрти
Полексија Савић Приближна година рођења 1890 1970
Милева Алимпић Приближна година рођења 1862 1942
Софија Стефановић Приближна година рођења 1839 1919
Анонимни аутор Приближна година рођења 1850 1950
Зора Прица 1845~1883 1915~1922
Јелена Милојковић 1857~1862 1937~1942
Зорка Лазић 1880 1948
Jeлена Димитријевић март 27, 1862 април 22, 1945
Љубица Пешић Приближна година рођења 1879 јануар 21, 1945
Ана Видовић (рођ. Вусија) 1799 1879
Вукица Алексијевић (рођ. Ћурчић) септембар 22, 1882 март 5, 1942
Софија Николајевић 1836 мај 30, 1850
Драга Јовановић Приближна година рођења 1885 1975
Мара Максимовић Приближна година рођења 1867 1947
Лепосава Бошковић Приближна година рођења 1878 1958
Драгиња Драга Љочић фeбруар 22, 1855 новембар 5, 1926
Милка Сечански Приближна година рођења 1860 1940
Љубица Анастасијевић Приближна година рођења 1878 1958
Ангелина Тијанић Приближна година рођења 1874 1954
Каја Вуковић-Каћуна Приближна година рођења 1882 1962
Јелена Скерлић Ћоровић октобар 16, 1887 фeбруар 16, 1960
Даница (Вера) Милосављевић 1882~1887 1962~1967
Аница Бошковић децембар 3, 1714 август 12, 1804
Maрија Мага Магазиновић октобар 14, 1882 1968
Јулија Обреновић-Хуњади август 28, 1831 фeбруар 12, 1919
Милева Марић Einstein децембар 19, 1875 август 4, 1948
Десанка Цоца Ђорђевић 1878 1946
Милева Станишић 1858 фeбруар 1, 1881
Наталија Петровић Каравелова април 27, 1836 јул 7, 1905
Марија Лемешић Приближна година рођења 1884 1964
Ана Коларовска Приближна година рођења 1881 1961
Даринка Брајковић Приближна година рођења 1880 1960
Јелена Ђ. Симић Приближна година рођења 1850 1930
Јелисавета Андрић Приближна година рођења 1841 1921
Станка Адамовић Приближна година рођења 1863 1943
Милка Свет. Вуловић Приближна година рођења 1851 1931
Љуба Минковић 1881~1886 1961~1966
Јулка Стратимировић 1851 1913
Милица Томић новембар 30, 1859 новембар 24, 1944
Мина Караџић Вукомановић 1828 1894
Анђа Петровић 1891 1914
Милица Немањић Хребељановић Приближна година рођења 1335 новембар 11, 1405
Јулка Јанић (рођ. Томић) 1858 1946
Милица Тодоровић-Нинковић јануар 30, 1854 новембар 18, 1881
Цана Ђорђевић Приближна година рођења 1860 1935~1940
Ана Марија Краус Караџић 1798 1876
Љубица Ивошевић Димитров јул 5, 1880 мај 27, 1933
Софија Коча мај 31, 1861 јануар 31, 1942
Стана Симић Приближна година рођења 1845 1925
Анка Анђелковић Приближна година рођења 1875 1955

Приказани резултати 1 до 50 од укупно 171 резултата.