Ауторке

Име и презиме Псеудоним Година рођења Година смрти
Зора Прица 1845~1883 1915~1922
Аница Савић Ребац октобар 4, 1892 октобар 7, 1953
Jeлена Димитријевић март 27, 1862 април 22, 1945
Јулка Јанић (рођ. Томић) 1858 1946
Анђа Петровић 1891 1914
Милица Тодоровић-Нинковић јануар 30, 1854 новембар 18, 1881
Цана Ђорђевић Приближна година рођења 1860 1935~1940
Љубица Ивошевић Димитров јул 5, 1880 мај 27, 1933
Љубица Сладојевић Приближна година рођења 1864 1944
Ана Марија Краус Караџић 1798 1876
Даринка Брајковић Приближна година рођења 1880 1960
Јелисавета Андрић Приближна година рођења 1841 1921
Станка Адамовић Приближна година рођења 1863 1943
Љуба Минковић 1881~1886 1961~1966
Полексија Савић Приближна година рођења 1890 1970
Делфа Иванић март 6, 1881 август 12, 1972
Стана Симић Приближна година рођења 1845 1925
Јелена Скерлић Ћоровић октобар 16, 1887 фeбруар 16, 1960
Аница Бошковић децембар 3, 1714 август 12, 1804
Maрија Мага Магазиновић октобар 14, 1882 1968
Ана Видовић (рођ. Вусија) 1799 1879
Вукица Алексијевић (рођ. Ћурчић) септембар 22, 1882 март 5, 1942
Даринка Одовић 1860~1865 1940~1945
Драга Јовановић Приближна година рођења 1885 1975
Драгиња Драга Љочић фeбруар 22, 1855 новембар 5, 1926
Даринка Буља-Косић Приближна година рођења 1879 1959
Анка Анђелковић Приближна година рођења 1875 1955
Мара Максимовић Приближна година рођења 1867 1947
Милева Алимпић Приближна година рођења 1862 1942
Јованка Скерлић Приближна година рођења 1870 1950
Милка Сечански Приближна година рођења 1860 1940
Јелена Милојковић 1857~1862 1937~1942
Станка Глишић јануар 14, 1859 1942
Јулка Стратимировић 1851 1913
Милица Томић новембар 30, 1859 новембар 24, 1944
Мина Караџић Вукомановић 1828 1894
Десанка Цоца Ђорђевић 1878 1946
Јулија Обреновић-Хуњади август 28, 1831 фeбруар 12, 1919
Милева Станишић 1858 фeбруар 1, 1881
Наталија Петровић Каравелова април 27, 1836 јул 7, 1905
Ана Коларовска Приближна година рођења 1881 1961
Анђелија Станчић-Спајић 1865 1955
Марија Лемешић Приближна година рођења 1884 1964
Лепосава Бошковић Приближна година рођења 1878 1958
Љубица Анастасијевић Приближна година рођења 1878 1958
Ангелина Тијанић Приближна година рођења 1874 1954
Јелена Ђ. Симић Приближна година рођења 1850 1930
Даница (Вера) Милосављевић 1882~1887 1962~1967
Милка Свет. Вуловић Приближна година рођења 1851 1931
Анонимни аутор Приближна година рођења 1850 1950

Приказани резултати 1 до 50 од укупно 172 резултата.