Ауторке

Име и презиме Псеудоним Година рођења Година смрти
Викторија Југовић Рисаковић 1878 1913
Ана Марија Краус Караџић 1798 1876
Јелена Маринковић Приближна година рођења 1878 1958
Милица Трпковић Приближна година рођења 1854 1934
Софија Коча мај 31, 1861 јануар 31, 1942
Станка Адамовић Приближна година рођења 1863 1943
Софија Стефановић Приближна година рођења 1839 1919
Анка Јосимовић Приближна година рођења 1868 1948
Полексија Савић Приближна година рођења 1890 1970
Даница Савић Приближна година рођења 1890 1970
Милка Сечански Приближна година рођења 1860 1940
Зора Прица 1845~1883 1915~1922
Аница Бошковић децембар 3, 1714 август 12, 1804
Милена Миладиновић 1869 1928
Jeлена Димитријевић март 27, 1862 април 22, 1945
Јулка Јанић (рођ. Томић) 1858 1946
Јелена Јела Кујунџић 1844 1914
Јулија Обреновић-Хуњади август 28, 1831 фeбруар 12, 1919
Персида Пинтеровић 1845 1895
Софија Вујић Максимовић Приближна година рођења 1820 1860
Петрослава Томановић Приближна година рођења 1850 1930
Мара Максимовић Приближна година рођења 1867 1947
Милева Алимпић Приближна година рођења 1862 1942
Ангелина Тијанић Приближна година рођења 1874 1954
Лена Степановић Приближна година рођења 1874 1954
Каја Вуковић-Каћуна Приближна година рођења 1882 1962
Јелена Ђ. Симић Приближна година рођења 1850 1930
Зорка Даница Рашковић Приближна година рођења 1830 1910
Марија Поповић-Милутиновић 1810 1875
Јела Поповић Спасић 1876 1968
Maрија Мага Магазиновић октобар 14, 1882 1968
Ана Видовић (рођ. Вусија) 1799 1879
Анђа Петровић 1891 1914
Софија Николајевић 1836 мај 30, 1850
Славка Кузмановић 1871 1891
Милица Глогић Приближна година рођења 1850 1900
Марија Лемешић Приближна година рођења 1884 1964
Ангелина М. Марић Приближна година рођења 1871 1951
Марија Лебедева Приближна година рођења 1842 1922
Љубица Тодоровић Приближна година рођења 1871 1951
Драга Стефановић Приближна година рођења 1849 1929
Милка Свет. Вуловић Приближна година рођења 1851 1931
Даринка Јеврић Приближна година рођења 1875 1955
Јелена Вукићевић Приближна година рођења 1871 1951
Милица Томић новембар 30, 1859 новембар 24, 1944
Зорка Лазић 1880 1948
Савка Суботић октобар 11, 1834 1918
Аделина Ирби-Бостон 1833 септембар 2, 1911
Милева Станишић 1858 фeбруар 1, 1881
Емилија (Милица) Лазић 1828 1845

Приказани резултати 1 до 50 од укупно 173 резултата.