Ауторке

Име и презиме Псеудоним Година рођења Година смрти
Драга Стефановић Приближна година рођења 1849 1929
Даринка Јеврић Приближна година рођења 1875 1955
Милка Сечански Приближна година рођења 1860 1940
Полексија Савић Приближна година рођења 1890 1970
Даница Савић Приближна година рођења 1890 1970
Љубица Ракић Приближна година рођења 1890 1970
Аница Бошковић децембар 3, 1714 август 12, 1804
Милена Миладиновић 1869 1928
Jeлена Димитријевић март 27, 1862 април 22, 1945
Љубица Пешић Приближна година рођења 1879 јануар 21, 1945
Вукица Алексијевић (рођ. Ћурчић) септембар 22, 1882 март 5, 1942
Софија Николајевић 1836 мај 30, 1850
Славка Кузмановић 1871 1891
Ана Марија Краус Караџић 1798 1876
Петрослава Томановић Приближна година рођења 1850 1930
Милева Алимпић Приближна година рођења 1862 1942
Софија Коча мај 31, 1861 јануар 31, 1942
Софија Стефановић Приближна година рођења 1839 1919
Анка Јосимовић Приближна година рођења 1868 1948
Јелена Ђ. Симић Приближна година рођења 1850 1930
Каја Вуковић-Каћуна Приближна година рођења 1882 1962
Зорка Даница Рашковић Приближна година рођења 1830 1910
Милица Томић новембар 30, 1859 новембар 24, 1944
Јела Поповић Спасић 1876 1968
Цвета Бингулац октобар 9, 1874 јануар 21, 1950
Десанка Цоца Ђорђевић 1878 1946
Милева Марић Einstein децембар 19, 1875 август 4, 1948
Милева Станишић 1858 фeбруар 1, 1881
Емилија (Милица) Лазић 1828 1845
Викторија Југовић Рисаковић 1878 1913
Ангелина М. Марић Приближна година рођења 1871 1951
Мара Максимовић Приближна година рођења 1867 1947
Марија Лебедева Приближна година рођења 1842 1922
Ангелина Тијанић Приближна година рођења 1874 1954
Лена Степановић Приближна година рођења 1874 1954
Д. Искрић Приближна година рођења 1868 1948
Милка Свет. Вуловић Приближна година рођења 1851 1931
Јелена Вукићевић Приближна година рођења 1871 1951
Мара Радованова Приближна година рођења 1870 1950
Зорка Лазић 1880 1948
Савка Суботић октобар 11, 1834 1918
Анђа Петровић 1891 1914
Милица Немањић Хребељановић Приближна година рођења 1335 новембар 11, 1405
Милица Тодоровић-Нинковић јануар 30, 1854 новембар 18, 1881
Јелена Јела Кујунџић 1844 1914
Персида Пинтеровић 1845 1895
Јелена Маринковић Приближна година рођења 1878 1958
Марија Лемешић Приближна година рођења 1884 1964
Милица Трпковић Приближна година рођења 1854 1934
Станка Адамовић Приближна година рођења 1863 1943

Приказани резултати 1 до 50 од укупно 173 резултата.