Кристина Кика Ристић

KNJ.jpg
Име и презиме Кристина Кика Ристић
Псеудоними Јунија
Датум рођења 1867
Датум смрти 1913
Земља Србија
Језик српски

О њеној приватној ситуацији

Место у ком је рођена Београд
Место/а у ком/којим је живела Србија
Националност Српкиња
Матерњи језик српски и српски
Образовање похађала школу

О њеној професионалној ситуацији

Професија/е и друге активности учитељица/наставница/гувернанта
Језик (језици) на којима је писала српски и српски

Радови ове ауторке

Чланци и други саставни делови

Рецепција

Рецепцијa током живота ауторке

Рецепцијa након њене смрти

Ауторке које је читала