Јела Поповић Спасић

KNJ.jpg
Име и презиме Јела Поповић Спасић
Презиме супруга и друга имена Спасић
Датум рођења 1876
Датум смрти 1968
Земља Србија
Језик српски
Веб адреса http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/0fe1374c-413d-48b7-8688-ae46626abeb1#prevnext=1

О њеној приватној ситуацији

1876. године – Рођена је у Београду. Отац јој је био гимназијски професор.

Школовала се у различитим местима, а гимназију је углавном похађала у Крушевцу.

1895. године – Удаје се за Пауна М. Спасића, који је радио као професор у Пироту.

1898. године – Остаје удовица и са сином се враћа код родитеља.

Место у ком је рођена Београд
Место/а у ком/којим је живела Србија
Националност српска
Матерњи језик српски
Брачни статус разведена/удовица
Образовање похађала школу

О њеној професионалној ситуацији

Била је сарадница бројних часописа, попут „Дела“, „Српског књижевног гласника“, „Бранковог кола“, „Босанске виле“, „Живота“, „Домаћице“, „Нове искре“ и др. Заједно са Петром Стојановићем издала је „Материнску Читанку: за Српске кћери и Матере“

Највише је писала поезију, али је објављивала и педагошке чланке и кратке приче. Такође је сарађивала у политичким листовима и писала о социјалном животу српских жена.

Коришћени извори:

  1. Српкиња : њезин живот и рад, њезин културни развитак и њезина народна умјетност до данас / уредиле српске књижевнице. Ириг : Добротворна задруга српкиња, 1913. (Сарајево: Штампарија Пијуковић и друг), стр. 53-55
Професија/е и друге активности aуторка прозе/романа, песникиња и aуторка текстова за часописе
Језик (језици) на којима је писала српски
Финансијски аспекти ауторкине каријере још увек неутврђено

Рецепција

Рецепцијa током живота ауторке

Рецепцијa након њене смрти

Ауторке које је читала