Екатерина Браћевачки Јовановић

KNJ.jpg
Име и презиме Екатерина Браћевачки Јовановић
Презиме супруга и друга имена Браћевачки
Датум рођења Приближна година рођења 1809
Датум смрти 1846
Земља Србија
Језик српски

О њеној приватној ситуацији

Постоје подаци да је рођена пре 1809. године или у Новом Саду или у Сомбору, где је, претпоставља се, завршила основну школу и образовала се за звање учитељице.

Трећег фебруара 1829. године удала се за Прокоција Браћевачког. Остали су у браку до 1834. године, али није познато да ли се развела или је остала удовица.

Године 1840. преселила се у Земун.

Пре 1846. године поново се удала, али нема података о њеном супругу, као ни о тачном датуму њене смрти.

Место у ком је рођена Нови Сад/Сомбор
Брачни статус преудата
Образовање похађала школу

О њеној професионалној ситуацији

До 1840. године радила је као „наставница пештанских недораслих девица у Лудовицеуму“. Након тога почела је да ради у Земуну у основној „Женској школи“, мало после њеног оснивања. За свој рад у школи била је награђивана у неколико наврата.

Бавила се и поезијом. Била је и сарадница „Србског Народног Листа“, „Летописа Матице српске“ и „Додатка Новина Србских“ у којима је објављивала своје песме.

Песме објављене у „Летопису Матице српске“ штампане су у „Антологији српског родољубивог песништва“ у Београду 1967. године.

Извор:

„Савременици и последници Доситеја Обрадовића и Вука Стефановића Караџића сакупио, обрадио и средио Властоје Д. Алексијевић (1911–1969); Прва свеска: каталог А-Б доступно на: http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/Katalozi_i_bibliografije/P_425/P_425_01#page/0/mode/1up

Белешка о животу и делу стр. 408-410

Ауторку уредила: Милица Ђуричић

Професија/е и друге активности песникиња и учитељица/наставница/гувернанта

Ауторке које је читала