Даница Максимчевић-Путник

No photo
Име и презиме Даница Максимчевић-Путник
Датум рођења 1863~1868
Датум смрти 1943~1948
Земља Србија
Језик српски

О њеној приватној ситуацији

О њеној професионалној ситуацији

Објављивала у листовима: Споменак (1893-1894; 1898-1900), Даница (1894), Босанска вила (1898-1900), Невен (1899), Женски свет (1899), Грађанин (1899).

Професија/е и друге активности учитељица/наставница/гувернанта

Радови ове ауторке

Рецепција

Рецепцијa током живота ауторке

Рецепцијa након њене смрти

Ауторке које је читала