Даница Чакловић

No photo
Име и презиме Даница Чакловић
Датум рођења Приближна година рођења 1870
Датум смрти 1950
Земља Србија
Језик српски

О њеној приватној ситуацији

О њеној професионалној ситуацији

Објављивала је у Женском свету (1894; 1897-1901), Подмлатку (1897, 1898), Бранику (1897, 1899) и Споменаку (1898).

Професија/е и друге активности песникиња и преводитељка

Рецепција

Рецепцијa током живота ауторке

Рецепцијa након њене смрти

Ауторке које је читала