Даница Чакловић

KNJ.jpg
Име и презиме Даница Чакловић
Датум рођења Приближна година рођења 1870
Датум смрти 1950
Земља Србија
Језик српски
Веб адреса http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/ba331aa8-28c2-4f73-a5ce-621ec9d15f63#prevnext=1

О њеној приватној ситуацији

О њеној професионалној ситуацији

Објављивала је у Женском свету (1894; 1897-1901), Подмлатку (1897, 1898), Бранику (1897, 1899) и Споменаку (1898).

Професија/е и друге активности песникиња и преводитељка

Рецепција

Рецепцијa током живота ауторке

Рецепцијa након њене смрти

Ауторке које је читала