Radovi

Naslov Ime autorke Godina Zemlja Jezik Tip
Dobrotvor Marina Božić Spaić 1928 Srbija srpski Monografije
Dobrotvorna misija za Srbiju u I svetskom ratu. Pisma iz Amerike i Kanade 1915–1920 godine Jelena Lozanić Frotingham 1970 Srbija srpski Monografije
Dobrotvorne zadruge kao kulturna društva Anonimni autor 1890 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Dobrotvorni prilozi Mileva Simić 1893 Srbija srpski Monografije
Dobročinstvo i zahvalnost Anka Obrenović 1836 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Događaj (Istina) Milica Janković 1914 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Doživljaj pastirčeta Jovana: dramska slika za decu Danica Bandić-Telečki 1930 Srbija srpski Monografije
Doživljaji sa puta kroz otadžbinu Sofija Koča 1925 Srbija srpski Monografije
Doživeo Mileva Simić 1880 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Doktorke i profesoreke : Dr. Vladislava (Beba) Politova Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Doktorke i profesoreke : Dr. Zora Prica Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Doktorke i profesorke: Darinka Nikolićeva Zora Prica 1913 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Doktorke i profesorke: Dr Draga LJočić Zora Prica 1913 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Dolazi jesen... Jela Popović Spasić 1909 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Dole veo LJubica Ivošević Dimitrov 1902 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Dole oružje Katarina Milovuk 1900 Srbija srpski Prevodi
Dole oružje – Berta Sutner, velika pobornica za mir Paulina Lebl Albala 1938 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Domaći đenije od Luize Oto Danica Čaklović 1893 Srbija srpski Prevodi
Domaćica i vazduh u stanu joj Anonimni autor 1887 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Domaćica kao pomoćnica lekaru Marija Vučetić-Prita 1895 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Dopis Anonimni autor 1888 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Dopis Anonimni autor 1889 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Dopis Anonimni autor 1889 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Dopis Anonimni autor 1890 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Dopis Anonimni autor 1890 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Dopis Anonimni autor 1890 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Dopis iz Sarajeva Anonimni autor 1887 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Dopisi: Ravanica na Vidov-dan 1889 Anonimni autor 1889 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Dora D`Istrija: (prikazano Vidu Vuletiću-Vukasoviću). - Pravo ime Dore D`Istrije je Elena Gika Anonimni autor 1889 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Dositej i NJegoš o ženama Paulina Lebl Albala 1922 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Dostojanstvo i upliv Srpkinje Anonimni autor 1890 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Došla si... Jela Popović Spasić 1907 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Dr Đorđe Natošević Anonimni autor 1887 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Dr Ivan Pregelj: Osnovne crte iz književne teorije Paulina Lebl Albala 1937 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Dr. Anka Gođevac, Amsterdam-Ankara Paulina Lebl Albala 1937 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Dr. Anka Gođevac, Amsterdam-Ankara Paulina Lebl Albala 1937 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
DRAGI MOJI KUMOVI: pisma Sidoniji i Đoki Gajin 1936-1941 Mileva Marić Einstein 2011 Srbija srpski Monografije
Draginji P. Ružićki i Dimitriju Ružiću Anonimni autor 1886 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Drznoveno izbavlenije u Marburgu Anka Obrenović 1840 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Drina Milica Janković 1935 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Drugarice - pozorišna igra za decu u jednom činu, svojim učenicama napisala Mileva Simić Mileva Simić 1886 Srbija srpski Monografije
Društvo i hrišćanstvo (deo 1) Anonimni autor 1887 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Društvo i hrišćanstvo (deo 2) Anonimni autor 1887 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Dubrovkinje i Sarajkinje Anonimni autor 1887 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Dugačak jezik Kosara K. Cvetković 1939 Srbija srpski Prevodi
Dugačak jezik Kosara K. Cvetković 1986 Srbija srpski Prevodi
Dugačak jezik Kosara K. Cvetković 1989 Srbija srpski Prevodi
Dugačak jezik Kosara K. Cvetković 1990 Srbija srpski Prevodi
Duža srpske žene Vukica Aleksijević (rođ. Ćurčić) 1913 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Dužnosti savremene jevrejske žene Paulina Lebl Albala Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi

Prikazani rezultati 401 do 450 od ukupno 1902 rezultata.