Radovi

Naslov Ime autorke Godina Zemlja Jezik Tip
Veseli podvizi Tila Ojlenšpigela Anica Savić Rebac 1953 Srbija srpski Prevodi
Antička estetika i nauka o književnosti: studija o njenom razvoju od početka do Aristotela Anica Savić Rebac 1955 Srbija srpski Monografije
Helenski vidici Anica Savić Rebac 1966 Srbija srpski Monografije
Sabrana dela I - VII Anica Savić Rebac 1984 - 1988 Srbija srpski Monografije
Najlepše pesme Anice Savić Rebac Anica Savić Rebac 2010 Srbija srpski Monografije
Pan Anica Savić Rebac 1906 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Renesansa Anica Savić Rebac 1906 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Najlepše ljubavne pesme srpskih pesnikinja Anica Savić Rebac 2013 Srbija srpski Monografije
Guščar. Pripovetke. Anka Josimović 1898 Srbija srpski Prevodi
Psihičke studije Anka Anđelković 1905 Srbija srpski Prevodi
Razočarane: roman iz turskih savremenih harema. Prvi deo Anka Karalić 1906 Srbija srpski Prevodi
Dnevnik Anke Obrenović: (1836-1838) Anka Obrenović 2007 Srbija srpski Monografije
Nravoučitelne pověsti Anka Obrenović 1836 Srbija srpski Monografije
Hristina Molordova Anka Obrenović 1837 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Bogat Indijanac Anka Obrenović 1838 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Krasan primer dobročinstva Anka Obrenović 1839 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Aljina od likova platna Anka Obrenović 1839 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Drznoveno izbavlenije u Marburgu Anka Obrenović 1840 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Gospode, reci da se ovaj kamen u hleb pretvori Anka Obrenović 1840 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Ogledalo supružanske ljubavi Anka Obrenović 1854 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Dobročinstvo i zahvalnost Anka Obrenović 1836 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Govor cveća: po najnovijem tumačenju Anka Čobanić 1875 Srbija srpski Prevodi
Govor brojeva: zabavna knjižica za mladež Anka Čobanić 1876 Srbija srpski Monografije
Adela Vasiljevićeva Anonimni autor 1890 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Beleške o učenosti ženskinja Anonimni autor 1887 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Blagi dni Anonimni autor 1888 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Dostojanstvo i upliv Srpkinje Anonimni autor 1890 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Dr Đorđe Natošević Anonimni autor 1887 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Za domaćice Anonimni autor 1888 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Za domaćice Anonimni autor 1888 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Za domaćice Anonimni autor 1888 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Za matere Anonimni autor 1886 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Za matere Anonimni autor 1886 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Za matere Anonimni autor 1886 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Zarad zdravlja Anonimni autor 1888 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Zarad zdravlja Anonimni autor 1888 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Iz bašte Anonimni autor 1886 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Iz bašte Anonimni autor 1886 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Iz bašte Anonimni autor 1886 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Iz prosvete Anonimni autor 1888 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Iz prosvete Anonimni autor 1888 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Iz prosvete Anonimni autor 1888 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Internacionalni ženski kongres u Parizu Anonimni autor 1889 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Internacionalni ženski kongres u Parizu Anonimni autor 1889 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Iskrena reč muškoj i ženskoj omladini Anonimni autor 1887 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Miša Dimitrijević Anonimni autor 1890 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Mnogo je do nas! Anonimni autor 1889 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Mnogo puta --- Anonimni autor 1890 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Nove knjige Anonimni autor 1889 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Nove knjige Anonimni autor 1889 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi

Prikazani rezultati 351 do 400 od ukupno 1702 rezultata.