Radovi

Naslov Ime autorke Godina Zemlja Jezik Tip
Ritmička gimnastika Marija Maga Magazinović 1913 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Telesna kultura kao vaspitanje i umetnost Marija Maga Magazinović 1932 Srbija srpski Monografije
Školovanje u Beogradu Marija Maga Magazinović 1965 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Moj život Marija Maga Magazinović 2000 Srbija srpski Monografije
*Udžbenik iz ritmike Marija Maga Magazinović 1951 Srbija srpski Neknjižna građa
Učiteljice: Kosara Cvetkovićeva Marija Maga Magazinović 1913 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Učiteljice: Stanka Glišićeva Marija Maga Magazinović 1913 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Detinjstvo u Užicu Marija Maga Magazinović 1965 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Razmišljanje o budućoj ženskoj školi Marija Maga Magazinović 1942 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Maksim Gorki, Na dnu: dramske slike u četiri čina Marija Maga Magazinović 1907 Srbija srpski Monografije
Hedi Kalmajer, Gimnastika kao osnov lepote i ženskog zdravlja Marija Maga Magazinović 1922 Srbija srpski Monografije
Balet Marija Maga Magazinović 1920 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Balet (svršetak) Marija Maga Magazinović 1920 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Izgubljenom prvencu Jela Popović Spasić 1897 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Đerdap Jela Popović Spasić 1897 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Ustani, čedo... Jela Popović Spasić 1897 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Srećno ono doba milo... Jela Popović Spasić 1897 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Srpčetu Jela Popović Spasić 1897 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Josifu Marinikoviću Jela Popović Spasić 1897 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Ptičice mala Jela Popović Spasić 1899 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Spomeni Jela Popović Spasić 1899 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Mome Bošku Jela Popović Spasić 1899 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Devojčin grob Jela Popović Spasić 1900 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
U oči božića Jela Popović Spasić 1901 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Radniku Jela Popović Spasić 1901 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Ne srdi se Jela Popović Spasić 1902 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
*** Jela Popović Spasić 1902 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Nada Jela Popović Spasić 1902 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Hoću da živim Jela Popović Spasić 1906 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
O, dođi, dođi Jela Popović Spasić 1906 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Došla si... Jela Popović Spasić 1907 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Iz neopaženog kutka Jela Popović Spasić 1907 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Dolazi jesen... Jela Popović Spasić 1909 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
*** Jela Popović Spasić 1909 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Proletnje buđenje Jela Popović Spasić 1910 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Materinska čitanka: za Srpske Kćeri i Matere Jela Popović Spasić 1905 Srbija srpski Monografije
Srećna pisma Jela Popović Spasić 1895 Srbija srpski Prevodi
Nekoliko pripovedaka iz svetske književnosti Jelena Đ. Simić 1880 Srbija srpski Prevodi
Devojačka pesma Jelena Jela Kujundžić 1864 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Monumenta Serbica. Spectantia historiam Serbiae Bosnae Ragusii edidit Fr. Miklosich Jelena Balšić 1858 Srbija srpski Monografije
Spomenici srъbski od 1395. do 1423. to est pisma pisana od republike Dubrovačke Kralьevima, Despotima, Voйvodama i Knezovima Srъbskiem, Bosanskiem i Primorskiem Jelena Balšić 1858 Srbija srpski Monografije
Spomenici srpski Jelena Balšić 1862 Srbija srpski Monografije
Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slavenstva i Mletačke republike Jelena Balšić 1875 Srbija srpski Monografije
Primeri književnosti i jezika staroga i srpsko-slovenskoga Jelena Balšić 1977 Srbija srpski Monografije
Stari srpski zapisi i natpisi Jelena Balšić 1902 Srbija srpski Monografije
Stare srpske povelje i pisma Jelena Balšić 1929 Srbija srpski Monografije
Antologija stare srpske književnosti (XI–XVIII veka) Jelena Balšić 1960 Srbija srpski Monografije
Stara srpska književnost Jelena Balšić 1966 Srbija srpski Monografije
Morfologija ćiriličkih natpisa na Balkanu Jelena Balšić 1974 Srbija srpski Monografije
Najlepše ljubavne pesme srpskih pesnikinja Jelena Balšić 2013 Srbija srpski Monografije

Prikazani rezultati 201 do 250 od ukupno 1929 rezultata.