Radovi

Naslov Ime autorke Godina Zemlja Jezik Tip
Pod brezom Jovanka Hrvaćanin 1955 Srbija srpski Monografije
Neviđeni Jovanka Hrvaćanin 1995 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Tragom srca Jovanka Hrvaćanin 1972 Hrvatska srpski Monografije
Ptice me bude Jovanka Hrvaćanin 1979 Srbija srpski Monografije
R. St. Mićić: Životni put jednog prosvetnog radnika Jovanka Hrvaćanin 1940 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
[Ostavi nek se list kraj lista slaže…] Jovanka Hrvaćanin 1927 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Proletna kišica Jovanka Hrvaćanin 1953 Srbija srpski Neknjižna građa
Autograf romana Neviđeni Jovanka Hrvaćanin Srbija srpski Neknjižna građa
Bezimena pisma. Grofica J. H-eva M. S-evoj u V. Julija Obrenović-Hunjadi 1859 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Podvojvoda Jovan Monasterlija Julija Hlapec Đorđević 1908 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Zofka Kveder-Demetrović : Hanka Julija Hlapec Đorđević 1918 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Crtice iz poslednjih dana carevine Austrije (1914–18) Julija Hlapec Đorđević 1922 Srbija srpski Monografije
Masarik i žensko pitanje Julija Hlapec Đorđević 1925 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Podvojvoda Jovan Monasterlija (svršetak) Julija Hlapec Đorđević 1908 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Omladinka Draga Dejanović Julija Hlapec Đorđević 1919 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
LJubavni sastanak Julija Hlapec Đorđević 1926 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Žena u Sovjetskoj Rusiji Julija Hlapec Đorđević 1926 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Dva Jana Julija Hlapec Đorđević 1926 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Osećanja i opažanja Julija Hlapec Đorđević 1935 Srbija srpski Monografije
Studije i eseji o feminizmu II Julija Hlapec Đorđević 1937* Srbija srpski Monografije
Studije i eseji o feminizmu Julija Hlapec Đorđević 1935 Srbija srpski Monografije
Jedno dopisivanje: fragmenti romana Julija Hlapec Đorđević 1932 Srbija srpski Monografije
Proslava Matice Slovačke Julija Hlapec Đorđević 1926 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Sudbina žene Julija Hlapec Đorđević 1928 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
D-r Milan Hodža Julija Hlapec Đorđević 1928 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Pismo iz Slovenije Julija Hlapec Đorđević 1928 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Iz praških dana Zofke Kvederove Julija Hlapec Đorđević 1928 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Roman nagrađen svetskom nagradom Julija Hlapec Đorđević 1937 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Z cest po domově (Jugoslavie) Julija Hlapec Đorđević 1936 Češka češki Monografije
Osudná chvile feministického hnutí Julija Hlapec Đorđević 1933 Češka češki Monografije
Feministické úvahy : K. feministické problematice Julija Hlapec Đorđević 1937 Češka češki Monografije
Žena kao pisac u savremenoj francuskoj književnosti Julija Hlapec Đorđević 1938 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Književni profil Hajnriha Bela Julija Hlapec Đorđević 1964 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Talia za godinu 1829 od Iuliane Radivoevičь rožd. Viatovičь u Pešti. Vъ Budimѣ pis. kr. vseuč. (1829), 16°, 58 str. Julijana (rođ. Vijatović) Radivojević 1829 Mađarska srpski Monografije
Cveta ili dobarь sovѣt serbskimь ktьrma Julijana (rođ. Vijatović) Radivojević Srbija srpski Monografije
Marija kod ujaka doktora na selu Julka Janić (rođ. Tomić) 1910 Srbija srpski Prevodi
Mame Julka Janić (rođ. Tomić) 1911 Srbija srpski Prevodi
Mati i dete Julka Janić (rođ. Tomić) 1912 Srbija srpski Prevodi
Razgovor između majke i kćeri Julka Janić (rođ. Tomić) 1912 Srbija srpski Prevodi
Četiri gospođice iz Kaluge Julka Janić (rođ. Tomić) 1912 Srbija srpski Prevodi
Snovi mladih devojaka Julka Ćurčić 1909 Srbija srpski Monografije
Krila Julka Stratimirović 1893 Srbija srpski Monografije
Zanos Julka Stratimirović 1895 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Osvitak Julka Stratimirović 1895 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Molitva Srpkinje Julka Stratimirović 1899 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Reč dve o vaspitanju naših Srpkinjica Julka Stratimirović 1896 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Rob Julka Stratimirović 1895 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Slovenskim sestrama Julka Stratimirović 1896 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Rukovodstvo za krojenje i šivenje ženskog i dečjeg odela LJuba Minković 1911 Srbija srpski Prevodi
Istorija Si-Muhamed-ben-Aisa i njegova brastva LJubica Avramović Luković 1899 Srbija srpski Prevodi

Prikazani rezultati 251 do 300 od ukupno 1788 rezultata.