Radovi

Naslov Ime autorke Godina Zemlja Jezik Tip
Srpski narodni vez i tekstilna ornamentika : originalna monografija na osnovu istorijskih dokumenata : sa 14 originalnih slika Jelica Belović Bernadžikovska 1907. Srbija srpski Monografije
Die Sitten der Südslawen (Kulturna istorija Južnih Slovena) Jelica Belović Bernadžikovska 1927 Srbija nemački Monografije
Građa za tehnološki rječnik ženskog ručnog rada Jelica Belović Bernadžikovska 1898 Bosna i Hercegovina srpski Monografije
O renesansi naše veziljačke umjetnosti Jelica Belović Bernadžikovska 1905 Srbija srpski Monografije
Hrvatska čitma Jelica Belović Bernadžikovska 1906 Hrvatska hrvatski Monografije
Srpkinja: njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas. 1913.   Serbian Woman: her life and work, her cultural development and her folklore art up to date) Edited by: Serbian women writers Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Srbija srpski Serijske publikacije
Srpska maramica Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Album srpskih vezova Jelica Belović Bernadžikovska 1907 Srbija srpski Monografije
Autobiografske beleške: Da li je g. Dušan Jelkić mistifikacija? Jelica Belović Bernadžikovska 1933 Srbija srpski Monografije
Bei Hodscha's Zauberverschreibungen Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Srbija nemački Monografije
Bei der Zauberin Hamša Fatima, einer Zeieguenerin aus Gorica Jelica Belović Bernadžikovska 1910 Srbija nemački Članci i drugi sastavni delovi
Der Webstuhl im Zauberglauben der Sudslaven Jelica Belović Bernadžikovska 1914 Srbija nemački Monografije
Des Guslarenlied Jelica Belović Bernadžikovska 1925 Srbija nemački Monografije
Dečija psihologija današnjeg vremena Jelica Belović Bernadžikovska 1899 Srbija srpski Monografije
Die Frauenschurze bei den Sudslaven Jelica Belović Bernadžikovska 1914 Srbija nemački Monografije
Die Sitten der Sudslaven Jelica Belović Bernadžikovska 1926 Srbija nemački Monografije
Erotik und Skatologie in der sudslavischen Kusche Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Srbija srpski Monografije
Narodni vez Jelica Belović Bernadžikovska 1933 Srbija srpski Monografije
Narodno tehničko nazivlje Jelica Belović Bernadžikovska 1907 Srbija srpski Monografije
Naše kevice Jelica Belović Bernadžikovska 1904 Srbija srpski Monografije
O razvitku naše narodne tekstilne industrije Jelica Belović Bernadžikovska 1906 Srbija srpski Monografije
Poljsko cveće - zbirka narodnih pripovedaka Jelica Belović Bernadžikovska 1899 Bosna i Hercegovina srpski Monografije
Razgovor cvijeća Jelica Belović Bernadžikovska 1901 Hrvatska srpski Monografije
Slikanje na drvetu, glini, kamenu, koži i dr. Jelica Belović Bernadžikovska 1901 Hrvatska srpski Monografije
Sto i deset narodnih igara Jelica Belović Bernadžikovska 1890 Hrvatska srpski Monografije
Vezilačka umjetnost u Hrvata i Srba Jelica Belović Bernadžikovska 1906 Hrvatska srpski Monografije
Doktorke i profesoreke : Dr. Vladislava (Beba) Politova Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Doktorke i profesoreke : Dr. Zora Prica Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Pesnikinje : Milica Vlatkovićeva Hipatija Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Pripovedačice : Jelena Ostojićeva Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Pripovedačice : Julka Popović-Srdić Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Pripovedačice : LJubica J. Popara Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Saradnice književnih društava : Darinka Bulja Jelica Belović Bernadžikovska 1913 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Temperamenti kod dece: njihova karakteristikaa i vaspitanje u kući i školi Jelica Perović-Pomoriščeva 1905 Srbija srpski Prevodi
Mladost kralja Henrika Jovanka Skerlić 1905 Srbija srpski Prevodi
Misli velikih ljudi Jovanka Skerlić 1903 Srbija srpski Monografije
Pjesme neviđenom Jovanka Hrvaćanin 1926 Srbija srpski Monografije
Zapisi Jovanka Hrvaćanin 1933 Srbija srpski Monografije
Saradnja kuće u osposobljavanju učenika za pismene zadatke Jovanka Hrvaćanin 1938 Srbija srpski Monografije
Otkinuto lišće Jovanka Hrvaćanin 1939 Srbija srpski Monografije
Prava vrednost književnosti Jovanka Hrvaćanin 1941 Srbija srpski Monografije
Računske šale za naše male Jovanka Hrvaćanin 1946 Srbija srpski Monografije
Sabiranje za najmlađe Jovanka Hrvaćanin 1946 Srbija srpski Monografije
Zanat je zlatan Jovanka Hrvaćanin 1947 Srbija srpski Monografije
I ja računam Jovanka Hrvaćanin 1951 Srbija srpski Monografije
LJudi rade Jovanka Hrvaćanin 1951 Srbija srpski Monografije
Mica s deset lica i njena drugarica Jovanka Hrvaćanin 1954 Srbija srpski Monografije
Pod brezom Jovanka Hrvaćanin 1955 Srbija srpski Monografije
Neviđeni Jovanka Hrvaćanin 1995 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Tragom srca Jovanka Hrvaćanin 1972 Hrvatska srpski Monografije

Prikazani rezultati 201 do 250 od ukupno 1761 rezultata.