Zarad zdravlja

Ime autorke Anonimni autor
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Serijska publikacija Ženski svet
Broj 3/10
Godina 1888
Strana 312 - 313
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Napomena

N.M.

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Radovi ove autorke