Za domaćice

Ime autorke Anonimni autor
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Serijska publikacija Ženski svet
Broj 1/3
Godina 1886
Strana 90-92
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Napomena

N.M-

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Radovi ove autorke