Vrapci

Ime autorke Anđelija Lazarević
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Misao
Broj knj. XIII, sv. 5
Godina 1. novembar 1923.
Strana 1554
Žanr Pesma u prozi
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Radovi ove autorke