Viđenje

Ime autorke Ana Vidović (rođ. Vusija)
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Kolo, Zagreb
Broj
Godina 1842
Strana 5
Žanr Pesma
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti