U zimu

Ime autorke Milica Stojadinović
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Danica
Broj
Godina 1864
Strana 310
Žanr Pesma
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti