U noći

Ime autorke Anđelija Lazarević
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Dan
Broj 11-12
Godina 20. mart 1920.
Strana 195
Žanr Pesma u prozi
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Napomena

Pesma je ponovo štampana 1921. godine u časopisu Misao, knj. V, sv. 2, str. 113. V.Đ.

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Radovi ove autorke