Trenuci

Ime autorke Danica Marković
Tip Monografije
Mesto izdavanja: Izdavač Beograd: štampa Savića i komp
Godina 1904
Fizički opis 51 str.; 21 cm
Izdanja
Žanr Poezija
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti