Teorija i crtanka sviju ženskih radova

Ime autorke Stanka Adamović
Tip Monografije
Mesto izdavanja: Izdavač Beograd: Štamparija Svetozara Nikolića
Godina 1893
Fizički opis Sa 42 slike u delovima ženskih radova, str. 38 + 2,
Izdanja
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Radovi ove autorke