Govor gospođe Savke d-r J. Subotića : držan u sali Velike Škole 5. oktobra 1903. godine : prvo predavanje Kola srpskih sestara

Ime autorke Savka Subotić
Tip Monografije
Mesto izdavanja: Izdavač Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije
Godina 1903
Fizički opis 19 str. ; 23 cm
Izdanja
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti