Srpkinja: njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas. 1913.   Serbian Woman: her life and work, her cultural development and her folklore art up to date) Edited by: Serbian women writers

Ime autorke Jelica Belović Bernadžikovska
Tip Serijske publikacije
Odgovornost (urednici) i godine uređivanja
Mesto izdavanja: Izdavač Sarajevo: Dobrotvorna zadruga srpkinja u Irigu (Humanitarian Society of Serbian Women in Irig), Štamparija Pijuković i drug
Prva-poslednja godina izlaženja
Učestalost
Redovnost izlaženja
Tip publikacije
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa http://dlibra.bgb.rs/dlibra/docmetadata?id=769&from=publication

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Radovi ove autorke