Srbiji

Ime autorke Milica Stojadinović
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Šumadinka
Broj 12
Godina 1855
Strana 45
Žanr Pesma
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti