Sprovod heroja

Ime autorke Jelena Dimitrijević
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u
Broj
Godina 1913
Strana
Žanr Pesma
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Radovi ove autorke