Slobodanu J. Jovanoviću in memoriam

Ime autorke Paulina Lebl Albala
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Srpska književna zadruga
Broj
Godina 1936
Strana
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Napomena

*N.M.

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Radovi ove autorke