Sećanje na Branka

Ime autorke Mina Karadžić Vukomanović
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Sremski Karlovci
Broj
Godina 1997
Strana 127 - 130
Žanr Članak
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Napomena

videti: Sremski Karlovci, sačinio LJubisav Andrić, Novi Sad, Nekvoš Prometej, 1997

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti