Sa kongresa

Ime autorke Jelena Dimitrijević
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Gradina
Broj 64/65
Godina 2015
Strana 209-213
Žanr Članak
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Napomena

Izvor: Dimitrijević 1930: J. Dimitrijević, Sa Kongresa, Beograd: Misao, sv. 252-256, Beograd, 347-352.

Digital Material

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Radovi ove autorke