Rđavo vaspitana deca. Studija psihološka, prigodna i praktička od Fernana Nikolaja advokata pariskoga suda

Ime autorke Tilija Dovijanić
Tip Prevodi
Mesto izdavanja: Izdavač Beograd: Štamparija Pere Todorovića
Godina 1893
Originalni autor
Fizički opis
Izdanja
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Radovi ove autorke