Razvoj univerzitetski obrazovanih žena

Ime autorke Paulina Lebl Albala
Tip Monografije
Mesto izdavanja: Izdavač Beograd: Štamparski zavod "Orao"
Godina 1930
Fizički opis 27 str.
Izdanja
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Napomena

N.M.

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Radovi ove autorke