Razmišljanje o budućoj ženskoj školi

Ime autorke Marija Maga Magazinović
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Prosvetni glasnik
Broj januar-februar
Godina 1942
Strana
Žanr Esej
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Napomena

Navedeno u Olivera Milosavljević,  Potisnuta istina – Kolaboracija u Srbiji 1941-1944, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Ogledi, Beograd 2006,  str. 206-207.

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti