Radniku

Ime autorke Jela Popović Spasić
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Gradina
Broj 31
Godina 1901
Strana 457
Žanr Pesma
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti