R. St. Mićić: Životni put jednog prosvetnog radnika

Ime autorke Jovanka Hrvaćanin
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Letopis Matice srpske
Broj god. 114, knj. 354, sv. 5/6 (novembar-decembar 1940)
Godina 1940
Strana 488
Žanr Prikaz
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti