Proletna kišica

Ime autorke Jovanka Hrvaćanin
Tip Neknjižna građa
Mesto Radio Beograd, Beograd
Godina 1953
Fizički opis
Opis

Proletna kišica [Štampana muzikalija] : pesma za ženski hor : 1953 / B. Simić ; Jovanka Hrvaćanin. Radio Beograd, Beograd, [b.g], poezija, srpski.

Žanr Pesma za ženski hor
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti