Pobunjena duša

Ime autorke Jelena Dimitrijević
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Bosanska vila
Broj 2
Godina 1909
Strana 20
Žanr Pesma
Zemlja Bosna i Hercegovina
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/bosanska_vila/1909/01/b002#page/0/mode/1up

Napomena

Pesma je objavljena i u: Vardar [kalendar], 5/1910, 43. Navedeno u: Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova. 2, Jugoslavenska književnost. 2/1, Poezija: A-F. Glavni redaktor Mate Ujević. Zagreb : Leksikografski zavod FNRJ, 1959 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). (Lat.)

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Radovi ove autorke