Pisma Milice Stojadinović Srpkinje upućena Ludviku Avgustu Franklu

Ime autorke Milica Stojadinović
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Spomenica Milice Stojadinović Srpkinje
Broj
Godina 1905
Strana
Žanr Pismo
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti