Pisma Đorđu Rajkoviću od Milice Stojadinović

Ime autorke Milica Stojadinović
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Javor
Broj
Godina 1889
Strana
Žanr Pismo
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti