Pevaš mi...

Ime autorke Sofija Stefanović
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Danica
Broj
Godina 1868
Strana 710
Žanr Pesma
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Radovi ove autorke