Otadžbina

Ime autorke Draga Mašin
Tip Prevodi
Mesto izdavanja: Izdavač :
Godina 1883
Originalni autor
Fizički opis
Izdanja
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti