Osveta

Ime autorke Milica Janković
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Letopis Matice srpske
Broj 349
Godina 1938
Strana 14 - 20
Žanr Pripovetka
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Radovi ove autorke