Osnovna posmatranja života - namenjena srpskoj mladeži

Ime autorke Katarina A. Jovanović
Tip Monografije
Mesto izdavanja: Izdavač Beograd: Štamparija "Dositeja Obradovića"
Godina 1912
Fizički opis 78 str.
Izdanja
Žanr Filozofsko delo
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti