Najlepše ljubavne pesme srpskih pesnikinja

Ime autorke Anica Savić Rebac
Tip Monografije
Mesto izdavanja: Izdavač Beograd: Gramatik
Godina 2013
Fizički opis 167 str., 24 cm
Izdanja
Žanr Antologija
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Napomena

Priredila Gordana Simeunović. Pesma "Pesma u noći" nalazi se na str. 14.

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti