Mon premier amour

Ime autorke Paulina Lebl Albala
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Srpski književni glasnik
Broj
Godina 1913 (1914)
Strana
Žanr Prevod
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Napomena

*N.M.

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Radovi ove autorke