Molitvenik za sve hristijane, na koje će se izliti blagodat i pomoć božije milosti, ako ga čitaju

Ime autorke Sofija Koča
Tip Monografije
Mesto izdavanja: Izdavač Zemun: Štamparija "Jugoslavija"
Godina 1938
Fizički opis 31 str.
Izdanja
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti