Moja rupija i snekčarmerove gajde

Ime autorke Jelena Dimitrijević
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Godišnjak Matice srpske
Broj
Godina 1935
Strana
Žanr Pripovetka
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Radovi ove autorke