Mladi Srbin

Ime autorke Milica Stojadinović
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Srbski Narodni List
Broj
Godina 1847
Strana 345
Žanr Pesma
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti