Mina Karadžić - J. V. Šmitu

Ime autorke Mina Karadžić Vukomanović
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Arhivska građa o Vuku Karadžiću
Broj
Godina 1970
Strana 349-350
Žanr Članak
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti