Materinska čitanka: za Srpske Kćeri i Matere

Ime autorke Jela Popović Spasić
Tip Monografije
Mesto izdavanja: Izdavač Beograd: Štampa Savića i Komp.
Godina 1905
Fizički opis 318 str. ; [5] listova s fotogr. ; 18 cm
Izdanja
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Napomena

U koautorstvu sa Petrom Stojanovićem.

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Radovi ove autorke