Maksim Gorki, Na dnu: dramske slike u četiri čina

Ime autorke Marija Maga Magazinović
Tip Monografije
Mesto izdavanja: Izdavač Mostar: Štamparsko-umjetinički zavod Pahera i Kisića
Godina 1907
Fizički opis
Izdanja
Žanr Prevod
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti